Jdi na obsah Jdi na menu
 


Scarlet Monastery

Lokace: Tirisfal Glades
Level: 34-45
Limit: 10 hráčů  

Klášter byl kdysi hrdou baštou Lordareonského kněžstva - centrum učení a osvícení. Spolu se vzestupem nemrtvé Pohromy během Třetí války byl mírumilovný klášter přestavěn na pevnost fanatického Scarlet Crusade (Šarlatové křížové tažení). Křižáci netolerují žádnou nelidskou rasu bez ohledu na frakci nebo vztahy. Věří, že jeden každý z nezasvěcenců tam venku je potencionální přenašeč nemrtvé nákazy - a musí být zničen. Zprávy naznačují, že cestovatelé jsou přinuceni bojovat s velitelem Scarlet Monastery Mograinem - který velí silné posádce fanaticky oddaných válečníků. Avšak pravým vládcem kláštera je Nejvyšší inkvizitorka Whitemane - hrůzostrašná kněžka, která ovládá schopnost oživovat padlé válečníky zpět do boje v jejím jménu.

 

Scholomance

Lokace: Western Plaguelands
Level: 57+
Limit: 5 hráčů

Scholomance se nachází v řadě kobek, které leží pod ruinami sídla Caer Darrow. Kdysi ve vlastnictvý šlechtické rodiny Barov, se Caer Darrow proměnil v ruiny během Druhé války. Když kouzelník Kel'Thuzad shromažďoval následovníky pro svůj kult Zatracených (Cult of the Damned), mohl často slíbit nesmrtelnost výměnou za služby králi lichů. Rodina Barov podlehla Kel'Thuzadovu charismatickému vlivu a darovala sídlo i kobky Pohromě. Kultisté poté zavraždili celou rodinu a proměnili starověké krypty ve školu pro nekromanty. Ačkoliv Kel'Thuzad již nepřebývá v kryptách, věrní kultisté a instruktoři stále zůstávají. Mocný lich Ras Frostwhisper vládne této základně a střeží ji ve jménu Pohromy - zatímco smrtelný nekromancer, temný mistr Gandling, slouží jako zákeřný ředitel školy.

Stratholme

Lokace: Eastern Plaguelands
Level: 58-60
Limit: 5 hráčů

Kdysi klenot severního Lordareonu, je město Stratholme místem, kde se Arthas obrátil proti svému mentorovi, Utheru Lightbringerovi, a pozabíjel mnoho ze svých poddaných, o kterých se věřilo, že se nakazili hrůznou nákazou nemrtvých. Arthasův postupný obrat k záhubě a konečné podlehnutí králi lichů brzy následovalo. Zničené město je nyní obýváno nemrtvou Pohromou - vedenou mocným lichem Kel'thuzadem. Kontingent Scarlet crusade (Šarlatový křižáci), vedeni Grand Crusaderem Dathrohanem, také drží část zpustošeného města. Tyto dvě strany jsou uzavřeny v neustálém zuřivém boji. Ti dobrodruzi co jsou dostatečně odvážní (nebo bláhový), aby vstoupili do Stratholmu, budou brzy přinuceni bojovat s oběma frakcemi. Říká se, že město je chráněno třemi masivními strážnými vežmi stejně tak, jako nekromanty, banshee a hnusy (abominations). Byli zde také zprávy o zlomyslném rytíři smrti jezdícím na bezbožném koni - udělujícím smrt bez rozdílu pro všechny, kdo cestují v říši Pohromy.

Deadmines

Lokace: Westfall
Level: 17-26
Limit: 10 hráčů

Deadmines(Opuštěné doly), kdysi centrum největší produkce zlata v lidských zemích, bylo opuštěno, když Horda vypálila Stormwind během První války. Nyní se zde usídlilo Defiaské bratrstvo(Defias Brotherhood) a přeměnilo temné tunely v jejich soukromou svatyni. Říká se, že zloději přinutili chytré gobliny, aby pomohli postavit něco strašného ve spodních podlažích dolů - ale co to může být, je nejisté. Je pověst, že cesta do Deadmines leží skrze tichou a skromnou vesnici Moonbrook.

Stockades

Lokace: Stormwind
Level: 24-32
Limit: 10 hráčů

Stockades je silně střežený komplex, skrytým pod průplavy města Stormwindu. Řízené Wardenem Thelwaterem jsou Stockades domovem delikventů, politických agitátorů, vrahů a množstvím dalších nejnebezpečnějších kriminálníků v zemi. Nedávno vypuklo mezi vězni povstání, které vyústilo v naprostou anarchii uvnitř Stockades - kde byli stráže vyhnány a odsouzenci vypuštěni na svobodu. Warden Thelwater zvládl opustit zadržovací oblast a v současné době nabírá odvážné dobrodruhy, kteří by pronikli do vězení a zabili hlavní mozek povstání - úskočného zločince, jménem Bazil Thredd.

Gnomeregan

Lokace: Dun Morogh
Level: 29-38
Limit: 10 hráčů

Dun Moroghský technický zázrak, známý jako Gnomeregan, byl po generace hlavním městem gnomů. Nedávno nepřátelská rasa mutantů, troggové, zamořila několik oblastí Dun Moroghu - zahrnujíc také velké gnomské město. V zoufalém pokusu o zničení útočících troggů nařídil Nejvyšší řemeslník Mekkatorque nouzové vypuštění městských nádrží radioaktivního odpadu. Jednotlivý gnomové hledali úkryt před vzduchem se šířícím znečištěním stejně jako čekali jestli troggové zemřou nebo uprchnou. Naneštěstí, ačkoliv se troggové stali ozářenými z toxického útoku - jejich obléhání pokračovalo v plné síle. Ti gnomové, kteří nebyli zabiti zhoubným zářením, byli přinuceni uprchnout do blízkého trpasličího města Ironforge. Tady se Nejvyšší řemeslník Mekkatorque vydal naverbovat statečné duše, aby pomohli získat jeho lidu zpět jejich milované město. Říká se, že Mekkatorqův kdysi důvěryhodný rádce, Mekgineer Thermaplugg, zradil svůj lid, když umožnil invazi troggů. Nyní se svojí roztříštěnou příčetností přebývá v Gnomereganu - podporující své temné plány a jednající jako nový techno-vladař města.

Uldaman

Lokace: The Badlands
Level: 35-47

Limit: 10 hráčů Uldaman je starověké sklepení Titánů, které leží pohřbeno hluboko pod zemí od stvoření světa. Trpasličí vykopávky nedávno odkryli toto zapomenuté město, vypustíc však první neúspěšné dílo Titánů: Troggy. Legendy říkají, že Titáni vytvořili Troggy z kamene. Když usoudili, že experiment selhal, uzamkli je a zkusili to znovu - dospěli tak k vytvoření trpasličí rasy. Tajemství trpasličího stvoření je zaznamenáno na bájných Discích Norgannonu - masivním Titánské artefaktu, který leží na úplném dně starověkého města. Nedávno odstartovali temní trpaslíci (Dark Iron dwarves) sérii nájezdů do Uldamanu, doufajíc v získání disků pro jejich ohnivého mistra Ragnarose. Avšak ochranou pohřbeného města je několik strážců - gigantické výtvory z živoucího kamene, které rozdrtí každého nešťastného vetřelce, kterého naleznou. Disky samotné jsou chráněny masivním vnímajícím kameným strážcem (Stonekeeper), nazývaným Archadeas. Některé pověsti dokonce předpokládají, že trpasličí předci s kamenou kůží, eartheni, stále přebývají hluboko v městských zákoutích.

The Sunken Temple

Lokace: Swamp of Sorrows
Level: 45-55
Limit: 10 hráčů

Před tisíci lety byla mocná říše Gurubashi rozdělena masivní občanskou válkou. Vlivná skupina trolích knězů, známá jako Atal'ai, se pokusila přivést zpět starověkého krvavého boha, nazývaného Hakkar Soulflayer. Přestože kněží byli poraženi a nakonec vyhnáni, samotná říše se zhroutila. Vyhnaní trolové uprchli daleko na sever, do Bažin zármutku (Swamp of Sorrows). Zde postavili velký chrám zasvěcený Hakkarovi - kde se mohli připravovat na jeho příchod do světa živých. Velký dračí aspekt Ysera se dozvěděla o plánech Atal'ai a smetla chrám pod hladinu bažin. Do těchto dnů jsou potopené ruiny chrámu chráněny zelenými draky, kteří zabrání každému dostat se dovnitř nebo ven. Avšak věří se, že někteří z fanatiků Atal'ai mohli přežít Yseřin hněv - a znovu se navrátit do temných služeb Hakkara.

Blackrock Depths

Lokace: Mezi Searing Gorge a Burning Stepps
Level: 52+
Limit: 5 hráčů

Mocná pevnost vytesená v ohnivém srdci hory Blackrock byla vyprojektována trpasličím kameníkem Franclornem Forgewrightem. Zamýšlená jako symbol moci temných trpaslíku (Dark Iron power), byla pevnost držena hrozivými trpaslíky celá staletí. Avšak Nefarian - prohnaný syn dračího aspekta Deadwinga - měl s pevností jiné plány. On a jeho dračí služebníci převzali kontrolu nad horní částí vrcholku a zaútočili na trpasličí državy ve vulkanických hlubinách hory. Uvědomující si, že trpaslíci byli vedeni mocným ohnivým elementálem Ragnarosem - Nefarian slíbil, že rozdrtí své nepřátele a zabere celou horu Blackrock pro sebe.

Kdysi hlavní město temných trpaslíků (Dark Iron dwarfes), slouží nyní tento vulkanický labyrint jako mocné sídlo pro Ragnarose Firelorda (Ohnivého pána). Ragnaros odkryl tajemství tvoření života z kamene a plánuje vybudovat armádu nezastavitelných golemů na pomoc k dobytí celé hory Blackrock. Posedlý poražením Nefariana a jeho dračích služebníků, Ragnaros půjde do jakéhokoliv extrému, aby dosáhl konečného vítězství. 

 

 

Blackrock Spire

Lokace: Mezi Searing Gorge a Burning Steppes
Level: 58+
Limit: 10 hráčů